Newsletter dla członków ZPAV Dla mediów Kontakt Aktualności Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com Twitter

Członkostwo

Jak przystąpić do ZPAV
Kryteria uzyskania członkostwa Związku Producentów Audio Video (ZPAV)

  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca producentem fonogramów lub wideogramów, rozpowszechniająca lub będąca dystrybutorem fonogramów lub wideogramów, bądź prowadząca działalność ściśle związaną z produkcją fonogramów lub wideogramów.
  2. Członkiem ZPAV może być cudzoziemiec, niezależnie od swego miejsca zamieszkania.
  3. Kandydat musi zostać wprowadzony przez dwóch członków zwyczajnych.
  4. Deklaracja członkowska stanowi zobowiązanie Kandydata do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów ZPAV, dobrych obyczajów, w tym etyki zawodowej i zasad uczciwej konkurencji, praw producenta fonogramów i wideogramów,autorów i kompozytorów oraz artystów wykonawców, a także międzynarodowych norm prawnych i konwencji dotyczących ochrony praw producentów fonogramów i wideogramów i wyraża zgodę wstąpienia do IFPI - międzynarodowej organizacji producentów fonograficznych.
 1. Wniosek o przyjęcie do ZPAV powinien zawierać:
  1. Wypełnioną deklarację wraz z załącznikami i zobowiązaniem do opłacania składek.
  2. Pełną nazwę firmy wraz z wyciągiem z rejestru sądowego i uchwałą organów firmy o woli wstąpienia do ZPAV jako członka zwyczajnego (dotyczy osób prawnych) lub dane personalne: imię, nazwisko, adres (dotyczy osób fizycznych).
  3. Rodzaj prowadzonej działalności.
 2. Powyższe kryteria dotyczą także Kandydatów na członków wspierających.

  WZORY DEKLARACJI

  Deklaracja członkowska ZPAV dla członków zwyczajnych osób fizycznych
  Deklaracja członkowska ZPAV dla członków zwyczajnych osób prawnych
  Deklaracja członkowska ZPAV dla członków wspierających