Newsletter dla członków ZPAV Dla mediów Kontakt Aktualności Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com Twitter

Umowny zapis na Sąd Polubowny przy Związku Producentów Audio-Video ZPAV

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Związku Producentów Audio-Video ZPAV w Warszawie, zgodnie z Regulaminem tegoż Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZPAV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZPAV

W dniu 29 marca 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZPAV, na którym, w głosowaniu tajnym, wybrano Komisję Rewizyjną ZPAV.


Przeczytaj więcej

Warner Music Group bliski osiągnięcia porozumienia z Vevo
Więcej aktualności