ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Podstawowe informacje

Związek Producentów Audio Video (ZPAV)

ZPAV jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym niezależne, polskie firmy fonograficzne i największe międzynarodowe wytwórnie (ok. 90% rynku muzycznego w Polsce) oraz indywidualnych producentów i przedstawicieli branży. Posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonogramów i wideogramów muzycznych. Od momentu powstania w 1991 roku ZPAV prowadzi działania na rzecz dynamicznego rozwoju rynku muzycznego w Polsce. Jest Grupą Krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI. Działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych. Prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne, wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in.: opracowuje oficjalną listę sprzedaży OLiS oraz przyznaje wyróżnienia złotych, platynowych i diamentowych płyt.

Od 1995 r. jest organizatorem Fryderyków – nagród przyznawanych przez środowisko muzyczne: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.

Statut ZPAV (pdf)

Władzami Związku Producentów Audio Video jest walne zebranie członków oraz zarząd i komisja rewizyjna – wybierane na cztery lata przez walne zebranie członków.

Aktualny skład zarządu i komisji rewizyjnej dostępny jest na stronie Kliknij tutaj

Więcej o ZPAV

OZZ – ORGANIZACJA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA

OZZZwiązek Producentów Audio Video zajmuje się także zbiorowym zarządzaniem prawami producentów muzycznych. Działalność ta polega na inkasowaniu wynagrodzeń od użytkowników muzyki – radiostacji, telewizji, sklepów, restauracji i wielu innych miejsc, gdzie wykorzystywane są nagrania muzyczne i teledyski – i następnie przekazywaniu tych środków uprawnionym producentom muzycznym. Działa w tym zakresie na podstawie zezwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pdf).

Więcej informacji

AKADEMIA FONOGRAFICZNA

AKADEMIA FONOGRAFICZNAAkademia Fonograficzna powstała w grudniu 1999 r., zrzeszając muzyków, twórców, producentów, wydawców i innych profesjonalistów z branży fonograficznej oraz dziennikarzy muzycznych. Została powołana do życia jako ciało wybierające laureatów nagród muzycznych Fryderyk i czuwające nad stroną merytoryczną konkursu. W pierwszym roku działalności liczyła 300 członków, dziś Akademia – to już ponad 1200 reprezentantów branży muzycznej, a każdego roku do członkostwa zapraszani są nominowani w kolejnych edycjach nagród Fryderyk.

Nad stroną merytoryczną nagród Fryderyk czuwają Rady Akademii Fonograficznej trzech sekcji (muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej), wybierane na dwuletnie kadencje. Zadaniem Rad jest m.in. analiza nadesłanych zgłoszeń pod względem zgodności z Regulaminem oraz zawartymi w nim definicjami poszczególnych kategorii.

Regulamin Akademii Fonograficznej

Więcej o Akademii

FRYDERYK

FRYDERYKFryderyk – nagroda przyznawana przez polską branżę muzyczną od 1994 roku w kilkunastu kategoriach podzielonych na trzy sekcje: muzyka rozrywkowa, muzyka jazzowa oraz muzyka poważna. Od 1999 roku nagrody przyznawane są przez powołaną przez ZPAV Akademię Fonograficzną, w której zrzeszonych jest obecnie ponad 1200 osób, do których należą przedstawiciele polskiej branży fonograficznej: artyści, twórcy oraz dziennikarze muzyczni.

Statuetka Fryderyka została zaprojektowana i wykonana przez Dorotę Dziekiewicz-Pilich.

Więcej o Fryderykach

OLiS

OLIS Lista OLiS, czyli Oficjalna Lista Sprzedaży OLiS – to zestawienia prezentujące tygodniowe, miesięczne i roczne wyniki sprzedaży detalicznej fizycznych nośników z muzyką w Polsce. Informacje, na zlecenie ZPAV, gromadzi i analizuje niezależny instytut badawczy, firma Kantar Polska.

Zobacz aktualne zestawienie listy OLiS

AIRPLAY

Airplay – to zestawienia najczęściej odtwarzanych utworów w stacjach radiowych. Powstaje na podstawie monitoringu 74 stacji radiowych nadających w Polsce (lokalnych i ogólnopolskich oraz 4 muzycznych stacji telewizyjnych. O miejscu na liście decyduje zarówno liczba emisji oraz zasięg i dzienna słuchalność stacji w której utwór został wyemitowany. Zestawienie na zlecenie ZPAV przygotowuje hiszpańska firma BMAT, która monitoruje stacje w czasie rzeczywistym na podstawie tzw. akustycznych fingerprintów.

Zobacz aktualne zestawienie Airplay

Złote, Platynowe i Diamentowe Płyty

Złote, Platynowe i Diamentowe Płyty – to wyróżnienia dla najlepiej sprzedających się na terenie Polski albumów i singli. Przyznawane są przez Zarząd ZPAV na podstawie danych za sprzedaż detaliczną nośników fizycznych oraz sprzedaż cyfrową. Pełen Regulamin dostępny jest na stronie (link).

Zobacz ostatnio przyznane Złote Płyty

Designed by