Newsletter dla członków ZPAV Pobierz Kontakt Słownik Aktualności English Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com

Jak powstaje Olis

OLiS (Oficjalna Lista Sprzedaży) powstaje w oparciu o dane sprzedaży sklepów uczestniczących w tym projekcie. Dane odnoszą się do tygodnia poprzedzającego kolejne wydanie listy OLIS. Informacje gromadzi i analizuje Instytut Pentor - jedna z największych w Polsce, niezależna, renomowana firma zajmująca się badaniami opinii i rynku od 1991 roku.

Powierzenie zbierania i zliczania danych profesjonalnej instytucji, niezaangażowanej w tworzenie i dystrybucję albumów fonograficznych gwarantuje wiarygodność i rzetelność listy OLiS. Jest to pierwsze w Polsce tego typu przedsięwzięcie prowadzone na tak dużą skalę.

Pentor