ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

13 czerwca 2017 r.

Europejskie sektory kreatywne zabierają głos w sprawie rozporządzenia o zakazie blokowania geograficznego

Ponad 20 organizacji reprezentujących przemysł audiowizualny, filmowy, muzyczny i gier video skierował apel do przedstawicieli Rady UE i Komisji Europejskiej

Wśród sygnatariuszy listu są m.in. Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego IFPI, Zrzeszenie Niezależnych Wytwórni Fonograficznych Impala, Europejskie Stowarzyszenie Autorów i Kompozytorów GESAC, organizacja sektora filmowego MPA, a także serwisy streamingowe Spotify i Deezer. W liście skierowanym 1 czerwca do reprezentantów Rady UE i Komisji Europejskiej, biorących udział w trójstronnych negocjacjach (Komisja-Rada-Parlament Europejski), dotyczących projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu blokowania geograficznego, sektory kreatywne apelują o wyłączenie usług oferujących treści prawnoautorskie z zakresu tego rozporządzenia.

W liście podkreśla się, że sprawozdanie, przyjęte 25 kwietnia przez Komisję Parlamentu Europejskiego ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów IMCO, proponuje rozwiązania, które będą miały nieodwracalne negatywne konsekwencje dla sektorów kreatywnych. W szczególności dotyczy to proponowanego włączenia w zakres art. 4 niematerialnych nieaudiowizualnych treści cyfrowych, które są chronione prawem autorskim (tj. na przykład - muzyki, e-booków, gier video).

Pełna treść listu dostępna tutaj.

Więcej na temat geoblokingu: http://map.zpav.pl/geoblocking.php


Designed by