ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

6 listopada 2018 r.

Program MKiDN „Rozwój Sektorów Kreatywnych”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Sektorów Kreatywnych”. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

Celem programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych” jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom gier wideo, muzyki, wzornictwa i nowych mediów.


Do dofinansowania kwalifikują się następujące rodzaje projektów:

1) organizacja działań edukacyjnych (maksymalna kwota wnioskowana: 150 tys. zł),

2) budowanie sieci współpracy (maksymalna kwota wnioskowana: 200/500 tys. zł),

3) badania i analizy (maksymalna kwota wnioskowana: 100 tys. zł),

4) wspieranie eksportu (maksymalna kwota wnioskowana: 100 tys. zł),

5) prototypowanie i rozwój produktu (maksymalna kwota wnioskowana: 75 tys. zł),

6) tworzenie innowacyjnych artystycznie wideoklipów muzycznych (maksymalna kwota wnioskowana: 50 tys. zł).


O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące typy podmiotów:

1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

2) organizacje pozarządowe,

3) samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra KiDN i JST).


Regulamin oraz pozostałe szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/rozwoj-sektorow-kreatywnych.php


W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z:

Arturem Witkowskim, (22) 692 54 59, awitkowski@mkidn.gov.pl,

Ewą Konieczko, (22) 692 54 85, ekonieczko@mkidn.gov.pl.Źródło: MKiDN


Designed by