ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

2 kwietnia 2020 r.

Komunikat dla użytkowników w sprawie korekt należności związanych ze zmianami wprowadzonymi w dniu 31 marca 2020 r. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dniu 31 marca 2020 r. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), informujemy, że ze skutkiem od dnia 14 marca 2020 r., wstrzymujemy pobieranie wynagrodzeń na polu odtwarzanie, w zakresie w którym prawa te są chronione przez ZPAV, od Użytkowników będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi lub organizacjami pożytku publicznego.

Szanowni Państwo,

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dniu 31 marca 2020 r. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), informujemy, że ze skutkiem od dnia 14 marca 2020 r., wstrzymujemy pobieranie wynagrodzeń na polu odtwarzanie, w zakresie w którym prawa te są chronione przez ZPAV, od Użytkowników będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi lub organizacjami pożytku publicznego.

Przypominamy też, iż płatności dokonane za pół roku z góry z opustem wynoszącym 10% lub za rok z góry z opustem 15% nie podlegają zwrotowi, zgodnie z zapisami Tabeli stawek: http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20190402_TABELA_STAWEK_WYNAGRODZEn_ODTWARZANIE__po_waloryzacji_2019.pdf.

Dla nas i reprezentowanych przez nas uprawnionych to także trudny czas. Sytuacja dynamicznie się zmienia, pojawiają się nowe przepisy, będziemy dostosowywać się do tych zmian na bieżąco, o czym będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej oraz oficjalnym profilu ZPAV na Facebooku. Prosimy o monitorowanie tych treści i oczekiwanie na kolejne informacje. Z uwagi na obecną sytuację możemy mieć trudności z szybkim udzieleniem odpowiedzi każdemu, kto będzie się z nami kontaktował, ale w miarę naszych możliwości będziemy starać się sprawnie reagować na wpływające od Państwa wnioski.

Dziękujemy za wyrozumiałość.


Designed by