ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

20 października 2020 r.

Art. 15l ustawy dotyczącej zapobieganiu COVID-19

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przychyliło się do prośby o uchylenie art. 15l Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i umożliwienie organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi wznowienia pobierania wynagrodzeń na wszystkich polach eksploatacji.

List w tej sprawie do organizacji zbiorowego zarządzania wystosował sekretarz stanu Jarosław Sellin.

Zapowiedziano także wystosowanie prośby do ministra rozwoju, pracy i technologii o podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany przepisu art. 15l ww. ustawy.


Pełna treść listu dostępna jest tutaj

Designed by