ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

13 marca 2024 r.

Złote Blachy za 2023

Cztery jednostki policji, które wyróżniły się w minionym roku w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko własności intelektualnej, zostały uhonorowane nagrodami Złote Blachy 2023. Wyróżnienia wręczane są przez Koalicję Antypiracką wraz z Komendantem Głównym Policji.

W gronie najlepszych policjantów w zakresie zwalczania piractwa znaleźli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Policjanci z Wydziału w Gorzowie Wielkopolskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz z Wydziału w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Złote Blachy 2023 przyznane zostały zarówno na skuteczne zamknięcie łącznie kilkudziesięciu serwisów oferujących nielegalnie treści audiowizualne, jak i usług sharingu.

Uroczystość wręczenia Złotych Blach odbyła się 13 marca 2024 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie. Nagrody wyróżnionym policjantom wręczyli Komendant Główny Policji inspektor Marek Boroń, Prezeska Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska oraz aktorka Magdalena Schejbal. Uroczystość prowadzili Marek Straszewski, reprezentujący Koalicję Antypiracką, i podkomisarz Paweł Kocot z Komendy Głównej Policji.

Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video, gratulując nagrodzonym, podkreślił, jak wiele znaczy ich praca dla artystów, wydawców i stacji telewizyjnych. Przypomniał też historię powstania Koalicji w 1998 r. jako odpowiedzi na wszechobecne wówczas piractwo.

– Na początku piractwo polegało na rozpowszechnianiu nielegalnych kopii, np. na stadionie dziesięciolecia, ale z czasem ta przestępczość przeniosła się do Internetu – mówił Staszewski. – Pamiętam wiele akcji ze współpracy z policją – były one skuteczne. Koalicja Antypiracka brała udział w prowadzeniu szkoleń i w procesach legislacyjnych. Przez lata funkcjonowania wiele się zmieniło, weszliśmy w chmurę i cyberprzestępczość. Na co dzień współpracujemy z państwem – dostarczamy materiały, bierzemy udział w realizacjach. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pracować z wyspecjalizowanymi policjantami.

Teresa Wierzbowska, Prezeska Stowarzyszenia Sygnał, podkreśliła, że naruszenia treści audiowizualnych są stale zgłaszane i monitorowane przez członków Koalicji Antypirackiej.

– Dzięki dostępnym mechanizmom prawnym, samoregulacjom i dobrym praktykom rynkowym identyfikujemy dosłownie miliony naruszeń treści audiowizualnych rocznie i w wielu przypadkach udaje nam się reagować. Nasza skuteczność kończy się jednak tam, gdzie zaczyna się zorganizowana działalność przestępcza, generująca największe straty dla uprawnionych i Skarbu Państwa. Tu zaczyna się rola wyspecjalizowanych jednostek Policji – mówiła Wierzbowska. – Te najtrudniejsze sprawy trafiają nieraz w ręce najlepszych funkcjonariuszy, którzy nie tylko są doskonale zorientowani w prawnych i technologicznych aspektach związanych z przestępczością ekonomiczną w Internecie, ale wyróżniają się zaangażowaniem i – w tym roku szczególnie – niezwykłą starannością w prowadzeniu spraw. Dzięki temu udało się łącznie zamknąć kilkadziesiąt serwisów pirackich w minionym roku i usług z nimi powiązanych. Za te właśnie realizacje zostały przyznane Złote Blachy za 2023 rok.

Komendant Główny Policji inspektor Marek Boroń wyraził uznanie dla wieloletniej działalności Koalicji Antypirackiej w walce z piractwem treści chronionych prawem autorskim. Podkreślił znaczenie współpracy między Koalicją Antypiracką a Policją w zwalczaniu procederu nielegalnego rozpowszechniania treści chronionych prawem autorskim. Komendant Boroń zwrócił uwagę na ewolucję form piractwa na przestrzeni lat, od nielegalnego rozpowszechniania kopii na stadionach po współczesne przestępstwa polegające na kradzieży własności intelektualnej za pośrednictwem sieci. Docenił również rolę specjalistycznych jednostek Policji w zwalczaniu tej zorganizowanej przestępczości. Komendant wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę oraz podkreślił, że wymierna pomoc Koalicji Antypirackiej w postaci dostarczania materiałów dowodowych i wsparcia w procesie legislacyjnym jest niezwykle cenna.

Gość specjalny, Magdalena Schejbal, aktorka znana z roli policjantki w serialu Kryminalni, podkreśliła znaczenia pracy funkcjonariuszy dla artystów i całego środowiska twórczego.

– To dla mnie ogromny zaszczyt móc reprezentować tutaj moje koleżanki i kolegów, którzy na co dzień pracują dla kultury i sztuki. Zawsze jest nam niezmiernie przykro, gdy nasza praca staje się łupem złodziei. To aktorzy są bezpośrednimi beneficjentami Państwa pracy. Tak jak my podchodzimy do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem, tak też wierzymy, że państwo w ten sam sposób podchodzą do swojej profesji. W imieniu wszystkich polskich artystów dziękuję Wam za Waszą służbę i za to, że dbacie o to, aby nasza praca była należycie chroniona – mówiła Schejbal.

Złote Blachy – to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej, przyznawane od 1998 r. jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i w ochronie praw autorskich. Koalicję Antypiracką tworzą trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA – The Software Alliance.

Koalicja Antypiracka powstała w październiku 1998 r. Jej powołanie było odpowiedzią na panującą w drugiej połowie lat 90. bezkarność piratów własności intelektualnej w Polsce. Celem Koalicji jest promowanie poszanowania praw autorskich i własności intelektualnej. Aktualnie w jej skład wchodzą: Związek Producentów Audio Video (ZPAV) – reprezentujący producentów fonograficznych, Stowarzyszenie Sygnał – zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych, oraz BSA – The Software Alliance – organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego.


Złote Blachy 2023 Złote Blachy 2023 Złote Blachy 2023 Złote Blachy 2023 Złote Blachy 2023 Złote Blachy 2023 Złote Blachy 2023 Złote Blachy 2023
Designed by