ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

10 września 2020 r.

List Organizacji Zbiorowego Zarządzania do wicepremiera Piotra Glińskiego

Organizacje Zbiorowego Zarządzania: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP), Związek Artystów Wykonawców STOART, Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP), Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) oraz Związek Producentów Audio Video (ZPAV) wystosowały pismo do Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego w sprawie cofnięcia wstrzymania pobierania opłat z tytułu odtworzeń.

W liście przedstawiciele OZZ zwracają uwagę na m.in. aktualną sytuację.


Kolejne ustawy antykryzysowe sukcesywnie „odmrażały” gospodarkę i znosiły ograniczenia działalności podmiotów gospodarczych. Rynek sukcesywnie rozwija się – funkcjonują centra handlowe, hotele, restauracje, kawiarnie, usługi fryzjerskie, kosmetyczne itp., wykorzystujące w swej działalności utwory muzyczne i audiowizualne. Jednocześnie ciągle obowiązuje przepis wstrzymujący pobór wynagrodzeń na rzecz twórców, artystów i producentów.(…)

Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której państwowa ochrona jednej grupy poszkodowanych podmiotów, tj. przedsiębiorców, odbywa się kosztem innej grupy, tj. twórców i artystów, którzy przez kilka miesięcy byli w ogóle pozbawieni możliwości zarobkowania, a obecnie czynią to w ograniczonym zakresie – piszą autorzy listu.

Należy podkreślić, że organizacje zbiorowego zarządzania nie pobierają wynagrodzeń od przedsiębiorców, których lokale pozostają okresowo zamknięte i w związku z tym nie dochodzi w nich do publicznego odtwarzania utworów. Jednocześnie konstrukcja tabel stawek wynagrodzeń jest taka, że jeśli w wyniku przepisów sanitarnych lokal musi ograniczyć działalność zmniejszając powierzchnię czy liczbę obsługiwanych klientów, to o ile poinformuje o tym OZZ, znajdzie to odzwierciedlenie w pobieranym wynagrodzeniu i nie są potrzebne w tym zakresie żadne dodatkowe przepisy – dodają przedstawiciele OZZ.Pełna treść listu dostępna jest tutaj

Designed by